Je úplne normálne sa občas cítiť na dne. Všetci občas zažívame obdobia nazývané depresiou v rôznych úrovniach.

Kedykoľvek si dáme nerealistické očakávania na nás alebo iných a naša realita nedosiahne týchto nerealistických očakávaní, zažívame sklamanie a pocity depresie.

Ale depresia nemusí byť vnímaná ako strašné utrpenie. Môže byť vnímaná ako spätná väzba pre naše vedomie nasmerovať alebo uviesť nás späť a zadať si realistickejšie ciele a očakávania alebo vyjasniť si realistické stratégie pre dosiahnutie našich túžob.

Čo presne je depresia?

Depresia je výsledkom závislosti na jednej alebo viacerých fantázií prípadne klamnej predstave ako by veci mali byť. Je to porovnanie a výsledok napätia medzi skutočnou realitou a ideálnou požiadavkou. Skutočnosti sú vyhlásenia o tom ako veci naozaj sú. Požiadavky sú ideálne, fiktívne vyhlásenia o tom, ako by veci „mali“ byť.

Kedykoľvek naša realita nesúhlasí s našimi fantáziami, cítime sa smutnými alebo v depresii. Tento pocit depresie nám dáva vedieť, že máme nerealistické požiadavky. Fantázia má v našej mysli pomer viacero pozitív ako negatív. Napriek tomu, v porovnaní, skutočnosť sa stane opačnou stranou čo znamená viac negatív ako pozitív. Tieto negatíva nás vedú k pocitom depresie.

Pre každú fantáziu, je tu sprevádzajúca, korelačná a depresívna nočná mora.

Keď zoberieme do vlastných rúk naše vnímanie a vyrovnáme mentálnu rovnicu, sme na ceste k pravému naplneniu. Byť závislý iba na podpore a láskavosti (čo nás robí nezrelými a viazanými) pritiahne výzvu a nesúcit (čo nás činí samostatnými slobodnými) aby sme sa zbavili vlastnej závislosti.

Naša túžba po tom čo je nedosiahnuteľné je zdrojom nášho trápenia sa. Akonáhle vyrovnáte pomer pozitív a negatív vo Vašej fantázii, stane sa realitou a pocity depresie zmiznú.

Nasleduje 8 hlavných fantázií / klamov ktoré vedú k základom negativity, ktoré sú hnev/agresia, vina/zrada, kritika/výzva, malomyseľnosť/ zúfalstvo a depresii.

  1. Nerealistické očakávania na iných aby žili mimo univerzálnych zákonov
  2. Nerealistické očakávania na iných aby žili mimo vlastných, individuálnych hodnôt
  3. Nerealistické očakávania na seba – žiť mimo univerzálnych zákonov
  4. Nerealistické očakávania na seba – žiť mimo vlastných hodnôt
  5. Nerealistické očakávania na Boha aby žil mimo univerzálnych zákonov
  6. Nerealistické očakávania na Boha aby žil vo vnútri Vašich vlastných hodnôt
  7. Nerealistické očakávania na mechanické objekty aby žili mimo univerzálnych hodnôt
  8. Nerealistické očakávania na mechanické objekty aby žili vo vnútri Vašich vlastných hodnôt
Zdroj