Všetco zomrieme. Cieľom nie je žiť naveky ale zanechať po sebe niečo čo bude.