Všetky udalosti v živote sú neutrálne až kým ich neohodnotíme našimi individuálnymi alebo niekoho iného hodnotami a súdime ich tak, že sú väčšou podporou ako výzvou, pozitívne alebo negatívne, zlé alebo dobré. Takéto udalosti sa môžu zdať pozitívne, negatívne alebo neutrálne. Ak sa zdajú byť pozitívne alebo negatívne, tie ktoré nás podporujú a tie ktoré sú pre nás výzvou, začnú sa objavovať priťahujúce alebo odpudzujúce emócie a reakcie ako napríklad fílie alebo fóbie, pýcha alebo hanba/vina.

Akékoľvek emócie, ktoré máme kvôli týmto nahnutým vnemom sú uložené v našej pamäti a menia naše predstavy. Kedykoľvek sa nám zdá, že sme spôsobili našou činnosťou viac bolesti ako potechy, viac výzvy ako podpory alebo viac negatívneho ako pozitívneho k niekomu inému, tak sme emocionálne nabili našu pamäť vinou až pokým nie sme pripravený vidieť vyšší poriadok a rovnováhu a prebrať sa do všadejprítomnej pravdy lásky. Tou je, že nie sú negatíva bez pozitív, výzvy bez podpory alebo bolesť bez pôžitku. Láska ja v podstate syntézou a synchronizáciou všetkých komplementárnych protikladov. Iba keď vidíme obe stránky v perfektnej rovnováhe v jednom okamihu, zažijeme hĺbku frázy „pravda (lásky) Vás oslobodí”.
Definícia viny: kedykoľvek sa obzriete do minulosti a predpokladáte, že ste spravili alebo nespravili niečo, čo spôsobilo viac negatívneho ako pozitívneho, viac bolesti ako potešenia, viac straty ako zisku alebo viac výzvy ako podpory niekomu inému.

 

Pravda: Všetko je v perfektnej rovnováhe. Nikto nikdy nezažije nič iné ake perfektnú rovnováhu negatívneho a pozitívneho, bolesti a potešenia, výzvy a podpory, straty a zisku v každom momente priestoru a času v ich živote.

Ak sa cítite vinným za niečo, čo ste spravili alebo nespravili a radi by ste sa s tým vysporiadali, tu je návod ako na to.

Krok 1) Napíšte udalosť za ktorú sa cítite vinný napr. “bol som zlý k svojmu priateľovi”.

Krok 2) Napíšte 20 až 50 odpovedí na otázku: Ako moja činnosť alebo nečinnosť prospela tejto osobe? Napr. sa môžete cítiť vinným, že ste boli zlý k svojmu priateľovi ale keď sa pozriete, zistíte, že keď ste k nemu boli zlý, iný priatelia boli k nemu v tej istej chvíli dobrí čo ich zblížilo. Taktiež si môžete všimnúť, že predtým, ako ste k nemu boli ‘zlý’, že robil veci preto, aby sa Vám zapáčil (podceňovali sa) ale akonáhle ste boli ‘zlý’ tak možno sa stali viac samostatnými a začal robiť veci, ktoré má naozaj rád a tak sa stal viac autentickým a húževnatým.

Krok 3) Napíšte 20 až 50 odpovedí na otázku: Ak by ste spravili v tom momente opačnú činnosť alebo nečinnosť u ktorej cítite vinu, ako by to poškodilo dotyčnú osobu?

Neprestávajte odpovedať Krok 2 a 3 až pokým nebudete cítiť, že sa Vám otvorilo srdce vďakou za tú udalosť tak ako sa stala a cítite, že vina pominula. Vina je následkom nevyrovnanosti uvedomenia a vnemov. Existuje láskyplný ‘matrix’ vyrovnanosti vo svete. Naša podpora nás robí detsky závislými a výzvy nás robia predčasne nezávislými ale perfektná rovnováha nás činí stabilnými a my rastieme. Perfektná rovnováha je vždy prítomná ak otvoríme naše oči a mysle a pozrieme sa.

Kvalita nášho života závisí od kvality otázok, ktoré si kladieme.

Krok 4) Zatvorte oči a opakujte tento výrok 20 krát: Čokoľvek som spravil alebo nespravil, aj tak som hodný lásky.

Napísal Dr. John Demartini